Edgars Ardenss
Serafima Spārni

Edgars Ardenss savās novelēs un stāstos serafima spārni izmantojis gan temas no vienkāršā cilvēka ikdienas dzīves, gan arī dēkainus fantastiskus notikumus, tanīs tiešā vai satiriskā veidā atspoguļojot ļaužu un sabiedrības vājības un īpatnības.
Ardensa stāstu varoņi ir gan ieceļotāji, gan "iedzimtie", kuŗu dzīvei raksturīgās izdarības un folozofija notēlota raibās, natūrālās krāsās.
Lai gan rakstnieks aizrāda, ka grāmatā nav aprakstīta neviena īstenībā dzīvojusi persona, lasītājam nenāksies grūti tur saskatīt arī paša dzīvē sastaptus un novērotus tipus un īpatņus. Viņa ziņā rakstnieks atstājis novērtējumu, kuŗš no attēlotajiem ļaudīm pelnījis atzinību, kuŗš nosodīšanu, nožēlu vai izsmieklu.

First Previous Next Last