Arnis Arnis
Mīlas Lemti Likteņi

Arņa romāns Mīlas Lemti Likteņi ir drāmatisks cilvēka kaislību un to iznīcinātājas varas notēlojums. Romāna galvenos varoņus - bijušo polītisko katordznieku Gargrīvu un daimonisku avantūtristi Ivonnu saved kopā abu tieksme pēc neikdienišķiem pārdzīvojumiem, kas liek viņu likteņiem saistīties neatšķetināmā mezglā.
Jūtu apmātība dzen Gargriivu neparastās dēkās, lai rastu līdzekļus iekārotās sievietes iegūšanai un paturēšanai. Viņa gaitas ved to cauri gan teiksmainajiem Mongolijas kalniem, kur vienīgais likums ir ātrākā lode, gan lielpilsētas dēkaiņu un narkotiķu dūksnājiem.
Ivonnu vada un dzen neapklusināmas atriebības jūtas, kas viņu apveltī ar velnešķīgu izdomu, kā samīdīt vainīgu un nevainīgu cilvēku dvēseles un dzīves.
Darbības straujuma un drāmatisko notikumu dēļ šis romāns viscaur lasāms ar kāpinātu interesi.

First Previous Next Last