Jānis Palieps
Technikas Apskats 112-113

Aleksandra Spurmaņa piemiņas izdevums.
Saturs.
Aleksandrs Spurmanis aizsaulē.
8.Latviešu technisko zinātņu kongress, Toronto, Kandā, 1988.g.
K.Irbītis, F.CASI, AF AIAA: Ieceres un īstenojumi.
J.Mazutis, P.Eng.,M.B.A.: Datori sabiedriskā darbā.
J.Kalnavārns, Ph.D.: Tokamak eksperimenti plazmas fizikas un kodolsintēzes pētniecībā.
E.Leimanis, Emer.Prof.Dr.: Matēmatiķa Dr.math.E.Fogeļa pētniecības darbs.
L.Reiters, inž.ķīm.: Pusvadītāji kā deformāciju mērītāji.
R.Putnaērglis, inž.: Maiju tautas kalendāra īpatnības.
A.Bičevskis, dipl.Ing.: Černobilas katastrofa - cēloņi un sekas (turpinājums, beigas).
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Ziņas no Latvijas.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last