Jānis Palieps
Technikas Apskats 114

Saturs.
Tautas atmoda - brīvības rītausmā.
K.Irbītis, F.CASI, AF AIAA: Ieceres un īstenojumi (1.turp.).
E.Leimanis, Emer.Prof.Dr.: Dažas atrisinātas un neatrisinātas skaitļu teōrijas problēmas.
R.Leitāss, P.Eng.: Jaunākais zemestrīču izpratnē.
V.Aserītis, Dr.techn.: Iznīcinātāju tipa lidmašīnas 2.Pasaules kaŗa sākuma periodā.
A.Spurmanis, inž.+: Siltummainis.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Ziņas no Latvijas.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last