Jānis Palieps
Technikas Apskats 117-118

Saturs.
A.Palejs, A.Krēsliņš: Vispasaules latviešu zinātņu kongress (VLZK).
J.Palieps: Zinātne - tēvzeme - brīvība.
A.Kreituss, A.Padegs: V
Latvijas zinātnieku aicinājums pasaules zinātniekiem.
A.Zariņš, V.Zēbergs, Dr.Sc.: Latvijas enerģētikas galvenās problēmas.
B.Otersons, būvinž.: Būvinženieru savienība Latvijā.
V.Aserītis, Dr.techn. Galīgo elementu metode.
A.Būčus, būvinž.: Būvniecība Latvijā.
Katastroikas glābšana (tulk.no franču val.).
Ed.Tiltiņš, techn.: Bumbu droša patvertne Rīgas pilī.
K.Počs, M.E.: The coriolis effect.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last