Jānis Palieps
Technikas Apskats 119

Saturs.
A.Palejs, Dr.h.c.,Eng.: Kopsolī Latvijas nākotnei.
A.Palejs, Dr.h.c.,Eng.: vispasaules latviešu zinātņu kongress Rīgā 12.-17.jūl.1991.
Red.: Atzinība latviešu zinātniekiem ārzemēs.
Red.: Vispasaules latviešu zinātņu kongress, programma.
V.Vīķe-Freiberga, Ph.D.: Scientia et sapientia (Zinātne un gudrība).
Kongresa darba sesiju atreferējumi un apskati:
J.Palieps, Dipl.ing.: Būvniecības nozare.
V.Aserītis, Dr.techn.: Enerģētikas nozare.
I.Freibergs, Ph.D.: Informātikas nozare.
V.Aserītis, Dr.techn.: Galīgo elementu metode.
R.Tepfers, Tekn.Dr.: Betona technikas normatīvu vienveidošanas process Eiropā un tā nozīme Latvijai.
Red.:, Starptautiska konference "Saiste betona veidojumos".
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last