Jānis Palieps
Technikas Apskats 120-121

Saturs.
J.Palieps: Latvijas neatkarība - brīvības sprostā.
A.Padegs, Ph.D.: Vispasaules latviešu zinātņu kongresa atskaņas.
Kongresa darbu sesiju atreferējumi un apskati (Architektūras, ģeoloģijas, ķīmijas, mechānikas un lauksaimniecības nozares).
I.Grosvalds: Izstāde par latviešu technisko intelliģenci pasaulē.
R.Leitāss, P.Eng.: Pārskats par krastmalu un viļņlaužu būvēm Kanādā.
J.Skujiņš, prof.Dr.: Černobilas eksplozijas sekas augšņu piesārņošanā Latvijā.
J.Palieps, Dipl.ing.: Dzīves atjaunošanas dziņa.
L.Reiters, agr.ķīm.inž.: Ko mēs zinām par stiklu.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Ziņas no Latvijas.
Latviešu valodas labad.
Dažādi.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last