Jānis Palieps
Technikas Apskats 126

Saturs.
I.Freibergs, prof.,Ph.D.: Elektroniskais datu lielceļš.
J.Stradiņš, Prof.,Dr.habil.chem.,Dr.h.c.hist.: Mana Rīga - divas vēstures alternatīvas.
A.Dreimanis, prof.,D.Sc: Derīgie izrakteņi Latvijā.
A.Celmiņš, Dr.rer.nat.: Matēmatisko modeļu noteikšana ar vismazāko kvadrātu metodi.
H.Whittaker, M.Sc., P.Eng.: Impressions after a visit to Latvia.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Ziņas no Latvijas.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last