Jānis Palieps
Technikas Apskats 127-128

Saturs.
A.Palejs, J.Palieps, L.Jansons, N.Zoldners, M.Aserītis:Technikas apskats 40 gados.
I.Grosvalds, Dr.sc.ing. Latvijas Universitāte 75.
A.Biedriņš, Dipl.hist.: Techniskās kultūras mantojums Latvijā.
A.Dreimanis, prof.,D.Sc: Derīgie izrakteņi Latvijā (turpin.-beigas).
J.Urtāns, Dr.hist.: Volkenbergas (Mākoņkalna) pils un pilskalns.
J.Lielmežs, prof.emer.: On the use of f-function of van der Waals type cubic equatation of state in p-v-t and v-l equilibria calculations of binary systems.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Latviešu valodas labad.
I.Freibergs, prof.,Ph.D.: Informātikas terminoloģija.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last