Jānis Palieps
Technikas Apskats 129

Saturs.
J.Palieps: Ļaunprātīgās rokas un garie pirksti.
J.Petriceks, Prof.emer.: Meži, koki un cilvēki Latvijā.
R.O.Jakobsons, mag.pharm.: Rīgas Balzāmi - papildinājumi.
A.E.Zalsters, Dipl.hist.: Latvijas piekrastē būvēto seno jūras laivu īpatnības.
H.Guļevskis, Dr.sc.ing.; J.Marnauza, Dipl.ing.: Alfreds Vītols zinātnē.
K.Počs, Dr.h.c.: Distribution of ozone in the atmosphere.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Dzīve un darbs.
Techniskās organizācijas.
Ziņas no Latvijas.
VIII Baltijas zinātņu vēstures konference.
Dažādi.
Redakcijas ziņas.
In this issue.

First Previous Next Last