Skaidrīte Pūpēde
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1992

Saturs:
G.Freimanis, Latvijai.
A.Eglītis, Kas nu?
E.Bāčiņš, Brīvībai.
DVCV Prezidijs atgādina un norāda.
Latv. Nac. Fonda informācija, Iedzīvotāju skaits Latvijā.
K.Ķuzulis, Kopīgi veidosim Latvijas nākotni.
I.Purva, Saruna ar Vērmanes dārza lauvu 1990.g.
R.Eleksis, Šeit bija un būs kritušo latviešu leģionāru piemineklis.
A.Hartmanis, Varoņu atceres brīdis Kurzemē.
Prof.A.Rubulis, Par eposiem.
Ā.Gailītis, Šodien vēl nē.
A.Ābele, Mūsu valoda.
I.Ozols, Seržanta Klinta pēdējais lidojums.
R.Auziņš, Atmiņas.
N.Lideks, Kad nāvei acīs jāskatās.
A.Skujiņš, Atvaļinājums.
G.Pāvuls, Par mūžīgo Latviju domājot?
E.Retigs, Neredzīgo kopas skaņu lenšu bibliotēkā 1442 oriģināldarbi.
Organizācijas ziņas.
Sports.

First Previous Next Last