Skaidrīte Pūpēde
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1993

Saturs.
Metimne, Nevari tu būt un nebūt (prologs).
A.Puķīte, DV Mēnešrakstam 40 gadi.
E.Stegere, Šaubās (dzejolis).
I.Purva, Draudzīgā aicinājuma zīmē.
A.Puķīte, Ja neesam vienādi, būsim vienoti!
J.Frišvalds, Mēs nedrīkstam zaudēt vīziju par nākotnes mirdzumu!
I.Blaževics, Krievijas neizpildāmās prasības kaŗaspēka izvākšanai no Baltijas valstīm.
A.Putniņš, Latvija ir! (dzejolis).
A.Eglītis, Purvā iestigušā laikā.
J.Frišvalds, Mums jāturās kopā.
J.Riekstiņš, Pētījumi par PSRS bruņoto spēku nodarītiem zaudējumiem Latv. Rep. Laikā no 1940. - 1991.g.
N.Kalniņš, Cīņas biedra vēstule vecam kanakam (dzejolis).
J.Labsvīrs, Kaŗavīrs kā latviešu tautas un valsts likteņa veidotājs.
Ž.Indriksons, Mūžīgās mīklas.
L.Sakne, Liktens rotaļa.
K.Počs, Latvijas DV organizācijas dibināšana.
A.Puķīte, DV kalendārs 1993.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last