Skaidrīte Pūpēde
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1993

Saturs.
E.Virziņš, Dzimtene kā saulespuķe zied (dzejolis).
Dr.K.Ulmanis, Veltījums Latvijai.
A.Pelēcis, Uzruna Latvijas arāja ciltij.
Dz.Žurevska, Mana zeme - šūpulītis (dzejolis).
B.Leite, Vai drīkstam aizmirst, vai varam piedot?
I.Dambergs, Pasaules Latviešu virsnieku saiets Rīgā.
E.Roze, Tautas varoni godinot.
J.Frišvalds, Latvijas karogu augstā kalnā.
V.Belševica, Tās dullās Paulīnes dēļ.
E.Freimanis, Varbūtību rēķini.
J.Dišlers, Tas neatgriezīsies.
M.Lorbergs, Spītības dienas (dzejolis).
L.Sakne, Liktens rotaļa.
I.Purva, Rudens (dzejolis).
I.Kažociņš, Anatol Lieven: "The Baltic Revolution".
K.Ķuzulis, PBLA darbība Latvijā.
P.Luste, Viens no Latvijas vanagu org. dibinātājiem.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last