Skaidrīte Pūpēde
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/1993

Saturs.
E.Virza, Karogs (dzejolis).
J.Frišvalds, Latvijas valsts 75 gadus atzīmējot.
K.Ķuzulis, Pasaules latviešu apvienības balva.
Māc.A.Celms, Gods Dievam augstībā.
L.Gulbe, Ziemas svētkos (dzejolis).
V.Šveics, Cerību un cīņas laiki.
O.Perro, Latvijas brīvības cīnītāju atcerei.
I.Ausekle, Kluss miers (dzejolis).
H.Ozols, Gadi un pilsonība.
Ltn.J.Lielmežs, Ziemassvētku kaujas pie Džūkstes.
I.Kalnāre, Ir viena vieta pasaulē (dzejolis).
A.Pelēcis, Ceļojums pie Iļģiem.
E.Roze, Viņš citādi nevarēja.
A.Putniņš, Vai kalsim? (dzejolis).
D.Šķēle, Vidējā karote.
A.Pelēcis, Rindas no pērkona pļavas (dzejolis).
L.Sakne, Liktens rotaļa.
A.Pelēcis, Torna, Pomerānija, Auerbacha.
I.Kažociņš, Tēvijas sargs.
D.Greiža, Par partizānu diversijas grupu likteni Latgalē.
R.Eleksis, Aicinām pie Rozēnu ozola.
J.Pormals, Varoņu godināšana Seces un Sunākstes mežā.
G.Mansons, Divas videofilmu dokumentācijas.
Pirmais gaisa spēku izpalīgu salidojums.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last