Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1998

Saturs.
L.Sagameža-Nāgele, Lūgšana (dzejolis).
V.Plūdons, Baltā vai melnā grāmata?
Z.Skujiņš, Runāsim atklāti.
R.Ādmīdiņš, Paldies ugunij (dzejolis).
J.Počs, Tautas uzticība svešiniekiem.
A.Eglītis, Tas jāpiemin, jo par to jādomā.
A.Auziņš, Daugavas Vanagiem (dzejolis).
H.Strods, Latvijas nacionālo partizānu kaŗā kritušie.
L.Vāczemnieks, Apskaidrība (dzejolis).
Ā.R.Gailītis, Sargāsim demokratiju.
L.Dombrovska Larsena, Pēctecība vai iznīkšana.
H.Rītiņa, Bēgļu gaitas svešumā.
E.Roze, Baltā krusta stāsts.
E.Auniņš, Iesauca arī 1927-to.
J.Skulme, Izpalīga piezīmes par sevi, Irlavu un Dr.Katlāpu.
J.Dišlers, Līdumnieka meita.
V.Kambala, Tur reiz bija mājas un ābeļdārzs.
E.Dāboliņa, Leonīds Breikšs.
A.Ločmelis, Burvība (dzejolis).
J.Frišvalds, G.Birkmaņa divas grāmatas.
A.Pārups, Saules pilieni un gaisma.
A.Balka, Saules sagša (dzejolis).
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last