Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1999

Saturs.
A.Putniņš, *** (dzejolis).
DVCV prezidijs, Atkārtots apstiprinājums aicinājumam.
V.Plūdonis, Vai aizvadītais gads deva iecerēto un kā būs ar 1999.gadu?
V.Plūdonis, Mirdzi kā zvaigzne.
A.Eglītis, Latvija, 80 gadi mūžībā.
I.Zelmenis, Karotāja pievakare (dzejolis).
J.Rolavs, Kā aizlāpīt Latvijas nabadzību?
E.Pelkaus, LKP un LTF.
R.Saulājs, Priede (dzejolis).
M.Grava, Brauciens naktī.
Ā.R.Gailītis, Aicinājums uz pēršanu.
A.Eglītis, Nav jākaunās (dzejolis).
I.Lagzdiņš, Kara mundierī.
S.Kaldupe, Sārtie ibisi un lini galdsegas.
A.Pelēcis, Apstāsimies un padomāsim.
R.Ādmīdiņš, “Ritums”.
A.Auziņš, Svētums (dzejolis).
A.Kārkliņš, Manas atmiņas no franču ārzemnieku leģiona.
J.Rolovs, Jaunā gadā (dzejolis).
I.Niradija, Gribēsim – varēsim!
J,Jaunsudrabiņš, *** (dzejolis).
I.Niradija, Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija.
Dz.Purmale, Domas un darbi Latvijai.
Dz.Purmale, Jaunā Latvija.
V.Linde, Draudzībā vienotas.
J.Frišvalds, Latvijas augstākie virsnieki 1918-1940.
I.Kažociņš, Pazīstamas, nepazīstamas, aizmirstas sejas.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last