Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/2000

Saturs.
Lūcija Sagameža–Nāgele, Vecā gada naktī (dzejolis).
V.Plūdons, Pārkāpjot 21.gadsimta slieksni.
G.Tomsons, Tūksošgades slieksni pārkāpjot.
A.Kalupnieks, Daugavas Vanagu Mēnešraksts 50.gadā.
Alberts Eglītis, Sniegā ziedēja asins rozes.
M.Bārbale, Cik labi...(dzejolis).
E.Roze, Skan Lestenes zvans.
V.Rūja, Lestenes zvans (dzejolis).
A.Skalbergs, „Andrejs Eglītis”. „Un lūpās Latvija”.
V.Valters, Tā tas notika.
J.Leitītis, Landeka.
J.Dišlers, Vecais.
M.Grava, Červonnaja zirka.
A.Pelēcis, Mēs ar Uldi.
G.Ikona, Ja man būtu dēls (dzejolis).
J.Rolavs, Tā mēs aizbraucām.
A.Skalbergs, Daugavas Vanadzes sasaucas.
J.Frišvalds, J.Čakste - Taisnība vienmēr uzvarēs.
I.Skarastiņš, Vērtīga grāmata.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last