Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/2001

Saturs.
Marta Bārbele, Tēvu laipa (dzejolis).
Varimants Plūdonis, Lestene varoņu atdusas vieta.
Alberts Eglītis, Varonība visur tur, kur patiesība.
Atis Skalbergs, Sarkani, ļauni, ļoti bīstami.
Andrejs Eglītis, Ja ceļam (dzejolis).
A.Putniņš, Atskabarga.
Reinis Ādmīdiņš, Par grāmatu “Latviešu saraksti”.
Arvīds Auns – Urālietis, Likteņstunda.
J.Rolovs, Latvijas nabadzība.
A.Kalupnieks, Daugavas Vanagu organizācijas nākotnes iespējas Latvijā.
Alfrēds Putniņš, Iepinies (dzejolis).
Skaidrīte Kaldupe, Svētvakara viesis.
Jānis Skujiņš, Pārrautā bērnība, 5.turpinājums.
Rita Kaugura, Mēs pašas.
Indulis Skrastiņš, Grāmata, kas katram jāizlasa.
Jānis Mežaks, Pateicība.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last