Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2/1997

Saturs.
S.Kaldupe, Kādam pēcnācējam (dzejolis).
A.Putniņš, Leģions runā (dzejolis).
J.Frišvalds, Ar ausi pie tautas krūts.
T.Puisāns, Pulkvedis Oskars Kalpaks.
R.Ādmīdiņš, Patiesība (dzejolis).
I.Ronis, Jūsu Ekselence!
M.Strautnieks, Pulks aiz ienaidnieka līnijām.
A.Raidonis, Toreiz, kad DV sāka savu lidojumu.
M.Brancis, Neļausim izzust tautas atmiņai!
I.Grebzde, Mājās.
A.Pelēcis, "Hercoga Jēkaba" meitenes.
J.Leja, Mana dzimta laikmeta griežos.
G.Birkmanis, Pasniegtas daudzbērnu ģimeņu izglītības atbalsta fonda pirmās stipendijas.
R.Ādmīdiņš, Gaidot.
G.Micāne, Viršu vainags.
A.Smagars, Kur ciedras šalc.
P.Ābele, Es atceros Vietnamu.
E.Dāboliņa, Daugavas vanadžu Kanādā velte Latvijas skolām.
Ī.Matisone, Gaŗais klepus.
E.Roze, "Puikas".
R.Eleksis, Mores kaujās kritušie leģionāri.
"Balsis un atbalsis".
Ziņas un chronika.

First Previous Next Last