Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1998

Saturs.
I.Vīksna, Kad akmeņi brēc (dzeja).
DVCV vēstījums 1998.gadā.
A.Putniņš, Ķēžu rāvējs (dzejolis).
G.Birkmanis, Latviešu Leģiona kapu Lestenē projektu sacensība.
A.Skalbergs, Pārdomu noskaņojumā.
J.Leitītis, Klau, klau!
L.Roze, Aviācijas kaŗavīrsu ierinda.
S.Metuzāls, I.Puncule, Vai Latvija kaŗam gatava?
Ā.Gailītis, Krievi kaimiņos.
J.Počs, Latgales jautājumi un problēmas.
J.Veide, Partizāna dienasgrāmata.
R.Ādmīdiņš, "Ritums".
A.Pelēcis, Kur spoki rādās...
S.Kaldupe, Es skanēšu, rūgtumu noklusējot (dzejolis).
E.Roze, Kurzemes cietokšņa lakstīgala.
A.Putniņš, ***(dzejolis).
H.Rītiņa, Bēgļu gaitas svešumā.
R.Ādmīdiņš, Kanālmalā pie operas (dzejolis).
I.Kažociņš, Draudi Baltijai.
A.Kalupnieks, DV org.goda priekšnieks J.Frišvalds 75-gadnieks.
A.Kalupnieks, Varimants Plūdons.
J.Frišvalds, Rīgā mirusi DV org.bij.vanadžu pr-ce Austra Liepiņa.
A.Putniņš, *(dzejolis).
Ņ.Trubača, Detroitas vanadžu kopas 45 gadu darbības zīmē.
I.Krustkalne, Sargātāja (teika).
R.Auzers, Rosīgā Daugavas vanadze.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last