Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1999

Saturs.
Skaidrīte Kaldupe, Nevar būt (dzejolis).
Arturs Mundeciems, Zviedru valdības izdoto Kurzemes cietokšņa cīnītāju piemiņai.
Aleksandrs Pelēcis, Teiksma par kapitulāciju un nekapitulējušu uzkalniņu.
Arturs Mundeciems, Liela sāpju draudze.
Visvaldis Valters, Lai neaizmirstam.
Latvieti, Latvijā runā latviski!
Alberts Eglītis, 16.marts - aizstāvēšanās un ticība.
Ivars Lagzdiņš, Kaŗa mundierī.
Inta Purva, Vecā vanaga dziesma (dzejolis).
Elita Roze, Nesalauztā.
Markus Apelis, Jaunā diena aust.
Gunars Bekmans, Spoki.
Guna Ikona, Patiesība (dzejolis).
Kārlis Ķezberis, Dadži un rozes preses dārzos.
Alfrēds Putniņš, *** (dzejolis).
Dz.Paulis Dzintars, Kaŗa ārsta stāsts.
Jānis Pelcis, P.Pelcis un Smiltenes "Kažauči".
Ilmārs Zelmenis, Kaŗotāja pievakare (dzejolis).
Jānis Mežaks, Darba rūķis - Arvīds Kalupnieks.
Māra Eihe, Mēs domājam dažādi, uztveram savādāk...
Rita Kaugura, Darbs, draudzība, devums.
Austra butkēvica, Darbs tautas un dzimtenes labā turpināsies.
Īrija Matisone, Balle.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last