Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/2000

Saturs.
Arnolds Apse, Tundras gūsteknis (dzejolis).
Varimants Plūdons, Jaunatne- Latvijas nākotne, Kurzemes cietokšņa varoņi - tautas sirdsapziņa.
Armands Ervins Bodnieks, Kurzemes katls vai cietoksnis.
Alfrēds Putniņš, Pret rietumiem (dzejolis).
Alberts Rudsāts, Aizmirst- piedot nekad!
Indra Gubiņa, Ar vārdiem (dzejolis).
Elita Roze, Litenes rožu krūms.
Elita Roze, Lestenes aicinājums.
Jānis Rolavs, Pieminekļi aizvestajiem vai leģionāriem.
Marta Bārbale, Cik labi..(dzejolis).
Elita Roze, Būt Gunāra Astras cienīgiem.
Jānis N.Pelcis, Kauns Latvijas Saeimai.
Atis Skalbergs, Piektā kolonna darbojas.
Jānis Skujiņš, Pārrautā bērnība (1. turpinājums).
Skaidrīte Kaldupe, Pie avota.
Rita Kaugura, Vēstījums vanadzēm.
Elga Dāboliņa, Latviešu sievietes dažādos laikmetos.
Vilmārs Kukainis, Baltijas valstu gatavošanās uzņemšanai NATO.
Jānis Frišvalds, Acta Medico-Historica Rigensia VI(XXIII) rakstu krājums veltīts Jēkaba Alkšņa dzimtai un viņa meitai Austrai Liepiņai.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last