Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/1997

Saturs.
Sk.Kaldupe, Pēcnācējs (dzejolis).
J.Ciganovs, Jaunsargu svinīgais solījums Latvijas Kaŗa mūzejā.
A.Fleija, Kaŗa mūzejs - lielākais 20.g.s. vēstures mūzejs Latvijā.
G.Birkmanis, Mēs savai Latvijai.
S.Gaidule, Kalpaka pasākums Kaŗa mūzejā.
L.Bētiņš, Māte Latvija (dzejolis).
I.Ronis, Daži priekšlikumi šodienas krizes pārvarēšanai.
A.Putniņš, …Un vakardienu (dzejolis).
J.Počs, atskats par okupācijas fakta atzīšanu.
J.Frišvalds, Latvijas valsts apbalvojumi un Lāčplēši.
G.Ikona, Idille (dzejolis).
V.Linde, Latviešu jaunatnes atbilde šodienas Latvijai.
Skrastiņu Indulis, Liels lauku īpašums DV Latvijā.
I.Kažočiņš, Latvieši vācu armijas izpalīgos.
U.Lasmanis, No atmiņu atvariem.
A.Zeltiņš, Piecpadsmit jaunības gadi.
A.Smagars, Kur ciedras šalc.
J.Mežaks, Gājiens neapstājas.
I.Ziedare, Kaucmindes Mājturības seminārs un Marija Ozoliņa Ķeņģe.
Ziņas un chronika.

First Previous Next Last