Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/1998

Saturs.
A.Putniņš, *** (dzeja).
V.Plūdons, Cel augstāk galvu, latvieti!
DV Centrālās valdes aicinājums.
DVCV pieņemtās rezolūcijas un lēmumi.
Ā.Eglītis, Latviešu un Latvijas identitātes gads.
O.Baltputnis, Sen to Rīgu daudzināja.
J.Veide, Partizāna dienas grāmata.
A.Eglītis, Nav jākaunās (dzeja).
J.Počs, Latgales jautājumi un problēmas.
A.eglītis, Tas jāpasaka, jo tā ir patiesība.
I.Piķelis, Biešu laukā.
I.Skrastiņš, Toreiz un tagad - dzimtenē pēc 53 gadiem.
S.Kaldupe, Pureņu pļava.
A.Pelēcis, Leģenda par Lameķina burvi.
I.Niradija, Daugavas vanadžu globālais salidojums Austrālijā.
M.Cālīte, 1.LDV vanadžu konference.
L.Gulbe, Rīga kā māte (dzeja).
A.Krūmiņš, Grāmata grenadieru piemiņai un cīnai.
Ziņas un chronika.

First Previous Next Last