Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/2000

Saturs.
K.Dziļleja, Kaisi ziedus (dzejolis).
DVCV Vēstījums 2000.gadā.
Atis Skalbergs, Vairāk latviskas pašapziņas un patriotisma.
Arnolds Apse, Ziemcieši (dzejolis).
Jānis N.Pelēcis, Kādi maldi.
Reinis Ādmīdiņš, Zemnieks un dzejnieks.
Jēkabs Leitītis, Vēstule draugam Kanādā no Vācijas.
Guna Ikona, Atzīšanās (dzejolis).
A.Pelēcis, Kamēr nožūst rasa.
Armands E.Bodnieks, Atvērtās kameras durvis.
J.Rolavs, Tautas iznīcinātāji.
Alfrēds Putniņš, Mezgli (dzejolis).
Jānis Skujiņš, Pārrautā bērnība, 2. turpinājums.
Reinis Ādmiņš, „Nav Saulgožu pagasta kartē”.
Alberts Eglītis, Mūsu pavasaŗa rapsodija.
Lauris Neikens, Kādu es vēlētos veidot brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti.
Marta Bārbale, Pacelies, baltā (dzejolis).
Austra Butkevica, Labie darbi nezūd.
I.B.B., Anglijas vanadžu salidojums.
Indulis Kažociņš, Imants Lieģis - Latvijas integrācija NATO - sapnis vai realitāte.
Intervija ar žurnālistu Modri Ziemiņu.
Ausma Dimante, Kas nezināja, tas zinās, kas piemirsis, tas atcerēsies.
I.Kažociņa, Utopija 10.
Ziņas un chronika.

First Previous Next Last