Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1997

Saturs.
Gunta Micāne, xxx (dzejolis).
G.Tamsone/V.Plūdons, DVCV vēstījums 1997.gadā.
E.Birkmane, Pirmie jaunsargi beidz vidusskolu.
DVCV prezidijs, DV organizācijas CV prezidija paziņojums.
Dr.J.Jerumanis, svētbrīdis pie mūsu kaŗavīriem Lommelē.
J.Frišvalds, In memoriam.
Ādolfs A.Gailītis, Izbeigsim nacionālo kautrību.
K.Ķuzulis, Vai trimdas archīviem vajadzētu atgriezties Latvijā?
G.Birkmanis, Limbažos piemin varoņus.
V.Antiņš, Mēs nedrīkstam to pieļaut!
Alb.Eglītis, Par pašiem savā dzīvē.
F.Gailītis, Polikultūrālisms Latvijā - toreiz un tagad.
R.Ādmīdiņš, Stārķis (dzejolis).
M.Reimane, Dažas dzīves lappuses, kuŗas nedrīkst aizmirst.
G.Micāne, Es dziedāšu par taku nomīdīto.
L.Gulbe, Manas sāpīgās domas (dzejolis).
I.Kauss, No Grašu pagasta līdz Toronto.
J.Skulme, Valentīna nostāsti.
Dz.Tropa, 43.vanadžu salidojuma lēmumi.
I.Matisone, Septembŗa miniatūra.
E.Miniate, Vai pāri tālumam spožu tiltu ceļam?
A.Zeltiņš, Piecpadsmit jaunības gadi.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last