Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1998

Saturs.
Alfrēds Putniņš (dzejolis).
DVCV vēstījums 1998.gadā.
Jānis N.Pelcis, Tev mūžam dzīvot, Latvija.
Gunārs Freimanis, xxx (dzeja).
Jūlijs Počs, Krieviskošana un tautas genosīds.
Gunārs Birkmanis, Brīvības pieminekļa atjaunošanas fonds sāk darbu.
Gunārs Birkmanis, Jauno patriotu izlaidums.
K.Rīdūzis, Virsleitnants Edgars Bite.
Gunārs Pāvuls, Gaismas stars tumsā - mazais ministru kabinets.
Jānis Jaunsudrabiņš, *** (dzejolis).
(-it) To laiku, tos vīrus un krustus neaizmirstot.
Inta Purva, Vecā vanaga dziesma (dzejolis).
Elita Roze, Būt virsniekam.
Laila Laure, DV jaunatne Latvijā.
Dr.habil hist.T.Vilciņš, Partizāna dienasgrāmata.
I.Skrastiņš, Toreiz un tagad.
Guna Ikona, *** (dzejolis).
Reinis Ādmīdiņš, "Ritums".
Aleksandrs Pelēcis, Leģenda par tauri.
Aivars Pētersons,atvaļināts plkv.lt., Kā Sarkanā armija okupēja Latviju.
Varimants Plūdons, Atklāšanas uzruna Pasaules vanadžu salidojumā Rīgā.
Ilga Niradija, Latvijā salido pasaules vanadzes.
Alberts Eglītis, Mūsu tauta baltu periferijā.
Indulis Kažociņš, Utopija - Nākotne Nr.8.
Arnolds Auziņš, Svētums (dzejolis).
Inta Cabute, Ceļš uz Latvijas valsts pirmās neatkarības proklamēšanu.
Kārlis Skalbe, Saules vārdi (dzejolis).
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last