Inta Purva
Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/1997

Saturs.
S.Kaldupe, Smagā sāpe (dzejolis).
I.Kalnietis, Džūkstes kauju atcerei (dzejolis).
A.Eglītis, Rudens gaismas laikā.
G.Birkmanis, Mores kauju atceres 53.gadskārta.
E.Virziņš, Tīkli (dzejolis).
K.Ķuzulis, Militāri sabr.org. pārstāvju sanāksme.
LKOK A.Lauris, Latviešu kaŗa ordeņa kavalieŗu biedrība.
G.Birkmanis, Mēs neesam nabagojušies, mēs esam lepni.
R.Auzers, Patriotisms jāaudzina no bērnības.
M.Stilve, Brīvības piemineklis.
J.N.Pelcis, Liktenīgais 1939.gada oktobris.
Ā.R.Gailītis, Piezīmes pie Latvijas Republikas satversmes.
A.Auziņš, Dzimtas koks (dzejolis).
S.Gitere, Krievu laupījumi Vācijā.
M.Bārbele, Savu tautu.
E.Auniņš, Iesauca arī 1927-to.
A.Putniņš, Tīreļpurva veļu naktī (dzejolis).
A.Spulis, Volchova.
O.Cakars, Kaŗavīriem (dzejolis).
A.Pelēcis, Aizmūrētās durvis.
M.Reimane, Dažas dzīves lappuses, kuŗas nedrīkst aizmirst.
J.Frišvalds, DV 1998.gada kalendārs.
V.Šmite, M.Ķeņģes piemiņas stipendija.
A.Ebdene, Atkal mājās.
R.Ādmīdiņš, Jaunums Latvijas kultūras dzīvē.
V.Linde, Reportāža par Bērzaini.
Ž.Indriksons, Invaliditātes pensiju kārtošana.
J.Počs, Tikai par Latviju.
J.Frišvalds, Pretestības kustība okupācijas varām Latvijā.
I.Kažociņš, Latvijas nacionālo partizānu kaŗš.
Ziņas un chronika.
Sports.

First Previous Next Last