Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 101

2 eksemplāri.
Saturs.
R.Putnaērglis, inž.: Kvarki.
A.Ludriksons, Dipl.Ing.: Latvijas rūpniecības iznīcināšana.
A.Arājs, Kult.inž.: Inž. A.Kursīša 100 gadu atcerei.
N.Zoldners, būvinž.: Betona piedevas.
E.Kanaviņš, prof.: Kolkas bākai 100 gadu.
Technikas apskata jubilejas atskaņas.
E.Ģērmanis, būvinž.: Kodolieroči.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Prese un literātūra.
Izglītība un arodtiesības.
Kur un ko dara?
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last