Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 59

Saturs.
J.Ātrens, prof.: Vai cilvēces esamība zemes virsū ir apdraudēta?
R.Putnaērglis, mech.inž.: Mūsu senču siltumtechnika.
N.Strauss, inž.: Jauni rūpniecības materiāli.
E.V.Dravnieks, Dr.Ing.: Latviešu techniskā terminoloģija.
J.Lielmežs, prof.: Ķīmiskās reakcijas un magnetokatalitiskais efekts.
A.Spurmanis, būvinž.: Tūkstots jūdzes diennaktī.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Latvieši techniskā darbā.
Izglītība un arodtiesības.
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Jaunākais īsumā.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last