Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 60

Saturs.
N.Zoldners: Jaunu gadu uzsākot.
Technikas Apskata redaktori: Krustceļos.
P.Kundziņš, Dr.arch.: Jauni atklājumi par tautas celtniecību Latvijas aizvēsturē.
B.Jirgensons, Dr.chem.: Jauni pētījumi par proteīnu struktūru.
R.Putnaērglis, mech.inž.: Dažas domas par mācīšanu augstskolās.
A.Veidemanis, ķīm.inž.: Slapjā metode Kalcija a hemihidrāta ražošanai.
A.Spurmanis, būvinž.: Tūkstots jūdzes diennaktī.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Izglītība un arodtiesības.
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last