Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 62

Saturs.
3.LTZK.
K.Buliņš, inž.: Trešais Latviešu Technisko Zinātņu kongress.
A.Dzelzkalns, Dipl.Ing.: Zemes īpašumtiesības un pilsētu būvniecība Rietumvācijā.
N.Zoldners, būvinž.: Apmeklējums Colorado, ASV.
K.Kazerovskis, Prof.,Dr.pharm.: Ārstniecībā lietoto antibiotisko līdzekļu iedarbības mechanismi.
A.Bārs, Dr.agr.: Alus rūpniecības attīstība Kanadā.
M.V.Aserīte, M.A.: Technikas progress: Vēlams vai nevēlams?
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Terminoloģija.
Dzīve mīl jokot.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last