Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 63

Saturs.
N.Zoldners: Jaunu gadu uzsākot!
3. Latviešu Technisko Zinātņu kongresa rīcības komiteja: Latvieši technikas kopsolī.
K.Irbītis: Latviešu darbs aviācijas technikas laukā.
K.Kazerovskis, Prof.,Dr.pharm.: Ārstniecībā lietoto antibiotisko līdzekļu iedarbības mechanismi.
A.Dzelzkalns, Dipl.Ing.: Zemes īpašumtiesības un pilsētu būvniecība.
M.Grietēns, būvinž.: Apciemojums Sēnt Luisā.
M.V.Aserīte, M.A.: Technoloģijas progress: Vēlams vai nevēlams?
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Terminoloģija.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last