Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 64

Saturs.
N.Zoldners: Trešajam latviešu technisko zinātņu kongresam sanākot.
J.A.Zusevics, Dr.agr.: Apkārtnes piesārņošana.
A.Upmalis, inž.: Piezīmes par "ORGEL" projektu.
J.H.Inveiss, Dr.ing.: Inženieŗa māksla.
J.Zariņš, Dr.agr.: Ķīmiskās norises Jāņu sierā.
M.V.Aserīte, M.A.: Technoloģijas progress: Vēlams vai nevēlams?
K.Irbītis: Latviešu darbs aviācijas technikas laukā.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Terminoloģija.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last