Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 65

Saturs.
J.Švanks: Latvieši technikas kopsolī.
A.S.: Trešais latviešu technisko zinātņu kongress.
C.M.Fontana, Ph.D., N.Bojārs, Ph.D.: Relātīvitātes teōrija, Ņutona gravitācijas likums un ekvivalences princips.
B.Jirgensons, Dr.chem.: Lielmolekulāro vielu ķīmijas 50 gadi.
L.Koppels, būvinž.: Projektēšanas firmu attīstība - līdzšinējā un nākotnē.
K.Irbītis: Latviešu darbs aviācijas technikas laukā.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Jaunākais īsumā.
Dzīve mīl jokot.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last