Fēlikss Cielēns
Laikmetu Maiņā II

Atmiņas un atziņas. II sējums.
Latvijas neatkarīgās demokratiskās republikas lielais laiks.
{Izskatās, ka autors ir K.Ulmaņa apvērsuma liels pretinieks.}
Galvenais avots - autora atmiņas, pārbaudītas pietiekami uzticamos iespieddarbos.
Ja savu atmiņu un atziņu pirmo sējumu veltīju galvenokārt 1905. gada laikmeta cīnītāju piemiņai, tad šo otro grāmatu, kur tēlojas mūsu neatkarīgās demokratiskās valsts lielais vēsturiskais laiks, es veltīju polītiskiem vadoņiem, kuŗi nodibināja mūsu republiku, un valstsvīriem, kas to sekmīgi veidoja uz demokratiskiem pamatiem pirmajā gadu desmitā. Tagad gandrīz visi viņi ir aizgājuši veļu valstī. Es nu viņus ceļu ārā no kapu miera un savā veidā gribu viņus atdzīvināt.
Daļas:
Latvijas demokratiskās republika tapšana.
I Jaunās valsts pirmie šķēršļi un lielās cīņas.
II Sibirijas un Tālo austrumu Nacionālās padomes.
III Apkārt Āzijai uz Parīzi.
IV Latvijas miera delegācija Parīzē.
V Atkal dzimtenē.
VI Satversmes sapulces vienreizējais laiks.
Demokratiskās republikas uzplaukums.
I Pirmās Saeimas laiks.
II Otrais Saeimas periods.
Demokratijas norieti un gals.
I Trešās Saeimas periods.
II Demokratijas beigu posms.
III Mana diplomātiskā darbība Parīzē, Madridē un Lisabonā.
IV Tautvaldības gals.

First Previous Next Last