Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 69

N.Zoldners: Jaunu rosmi jaunajā gadā.
M.Grietēns, būvinž.: Konstrukciju elementu izturība.
V.Līnis, Ph.D.: Galvenie virzieni matēmatikas attīstībā.
J.Lielmežs, prof.: Siltuma vadīšana un masas pārnešana daļēji sasalušā porozā vidē.
J.Palieps, būvinž.: Vides piesārņošana.
J.Paukšēns, agr.: Šķirņu pareizības un tīrības pārbaude laukaugu sēklu ražošanā.
R.Tepfers, Tekn.Dr.: Saistes teorija stiepto stiegru pārsegumiem.
J.Baumanis, kult.inž.: Holandes cīņa ar Ziemeļjūŗu.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Izglītība un arodtiesības.
Terminoloģija.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last