Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 70

Saturs.
J.Lielmežs, prof.: Metīsim skatu nākotnē.
G.Šubiņš, prof.: Ūdens - trūkums vai pārpilnība.
M.Grietēns: Tobago salā.
A.Kroms, mech.inž.: Par enerģijas patēriņa robežām.
J.Baumanis, kult.inž.: Holandes cīņa ar Ziemeļjūŗu.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Izglītība un arodtiesības.
Terminoloģija.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last