Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 71

Saturs.
A.Upmalis, Mech.inž.: Logu iespaids uz telpu klimatu.
J.Lielmežs, prof.: Sakarības strap iztvaikošanas siltumu, šķidrā stāvokļa molekulu vibrāciju frekvencēm un jonizācijas potenciālu.
E.Vītoliņš, El.inž.: Aploces diagrammas lietošana elektrotechnikā.
J.Baumanis, kult.inž.: Holandes cīņa ar Ziemeļjūŗu.
N.Bojārs, Ķīm.inž.,Ph.D.: Habla konstante un universa lielums.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last