Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 74

Saturs.
N.Zoldners: Latvijas Inženieŗu Apvienība.
J.Lielmežs, prof. F.C.I.C.: Ārējā magnētiskā lauka iedarbe šķidru elektrolītu difūzijā.
N.Bojārs, Ķīm.inž.,Ph.D.: Habla konstante un universa lielums.
A.Palejs, B.Eng.: Jauna pieeja būvkonstrukciju projektēšanā.
K.Irbītis: Saules un vēja enerģija pašapgādei.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Izglītība un arodtiesības.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last