Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 76

Saturs.
A.Palejs: Jaunu gaitu uzsākot.
N.Zoldners: LIA prezidentiem mainoties.
V.Aserītis, Dr.techn.: Siltuma pārvade iztvaices (vārīšanās) procesā.
A.Zilkalns: Dimanti - vērtīgākie dārgakmeņi.
E.Žubeckis, prof,Dr.agr.: Vīns caur vēstures prizmu.
E.Vītoliņš, El.inž.: Līdzstrāvas SELSIN sistēma ar sinusveida strāvām.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Prese un literātūra.
Kas notiek Latvijā?
Terminoloģija.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last