Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 77

Saturs.
Ceturtais Latviešu technisko zinātņu kongress.
Gatavojoties zinātņu kongresam Montreālā.
A.Kroms, mech.inž.: Enerģija mūsu gadsimtā.
A.Skuja, Inž.techn.: Helikopters R-22.
A.Upmalis, Dipl.Ing.: Piezīmes par BR-2 studiju reaktoru Beļģijā.
A.Tidemanis: Latviešu centrs Gaŗezers.
E.Vītoliņš, El.inž.: Līdzstrāvas SELSIN sistēma ar sinusveida strāvām.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Kas notiek Latvijā?
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last