Latviešu Tautas Teikas. Vēsturiskās Teikas

Grāmata iepazīstina ar latviešu tautas bagāto un saturā daudzveidīgo vēsturisko teiku klāstu. Krājumā ievietotas teikas par Latvijas vēsturiskajām vietām, personām un notikumiem. Seno notikumu attēlojums teikās arvien ir īpatns patiesības un tautas iztēles savijums.
Teikām kā nozīmīgam tautas pagātnes izzināšanas avotam ir svarīga nozīme arī mūsdienās. Krājumā dotas galvenokārt līdz šim nepublicētas teikas no Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Upīša Valodas un literatūras Institūta Folkloras nodaļas fondiem.
Krājums domāts plašam lasītāju lokam, ikvienam, kas interesējas par vēsturi un folkloru.

First Previous Next Last