Fēlikss Cielēns
Laikmetu Maiņā III

Atmiņas un atziņas. III sējums.
Latvija Eiropas traģēdijā.
{Izskatās, ka autors ir K.Ulmaņa apvērsuma liels pretinieks.}
Daļas:
I Kārļa Ulmaņa diktātūras laiks.
II Mana dzīve otrajā emigrācijā.
III Spānijas pilsoņu kaŗš.
IV Otrā pasaules kaŗa izcelšanās.
V Baltijas starptautiskā problēma.
VI Neatkarīgo Baltijas valstu gals.
VII Staļina Krievijas imperiālisms.
VIII Krievijas kaŗš pret Somiju.
IX Kaŗa laikā Francijā.
X Ceļā uz dzimteni.
XI Baigais gads padomju Latvijā.
XII Vācu okupācijas laikā.
XIII Otrā pasaules kaŗa noslēgums.
XIV Gaŗā nakts un rīta junda.
Personu saraksts.
Publicistikas un literāro darbu atzīmes.
Runas.
Memorandi.
Vēsturiski dokumenti.

First Previous Next Last