Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 79

Saturs.
A.Palejs, B.Eng.: 1977.gadu uzsākot.
J.Lielmežs, prof. F.C.I.C.: Magnētiskā lauka iedarbe elektrolitu transporta procesos.
J.Skrastiņš: Montrealas olimpiskās būves un to celtniecības problēmas.
E.Vītoliņš, El.inž.: Līdzstrāvas SELSIN sistēma ar sinusveida strāvām.
M.Grietēns, būvinž.: Stiegrotas zemes konstrukcijas.
A.Spurmanis: LIA biedru gada sapulce.
A.Kroms, mech.inž.: Enerģija mūsu gadsimtā.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last