Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 80

Saturs.
V.Līnis, prof.,Ph.D: Divi Baltijas matēmatiķi - Pētersons un Bols.
K.Počs, Mag.rer.nat.: Mazo raķešu loma pasaules telpas pētniecībā.
J.Popelis, kult.inž.: Latviešu techniskās terminoloģijas jaunāko laiku gaitas.
A.Kroms, mech.inž.: Enerģija mūsu gadsimtā.
J.Zuševics, Dr.agr.: Iespējas tropisko augšņu izmantošanā.
J.Stradiņš, Prof.,Dr.: Ieskats Latvijas zinātņu pagātnē un tagadnē.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last