Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 83

Saturs.
A.Spurmanis: Latvijas Inženieŗu Apvienības 30 gadi.
J.Turaids, El.inž.: Atmiņas par LIA dibināšanas konferenci Eslingenā 1948.gadā.
P.Kundziņš, Dr.arch.: Latvijas architektūras veidotāji un pētnieki.
L.Reiters, ķīm.inž.: Jauna metode plaisu atklāšanai.
A.Holcmanis, arch.: Rīgas izaugsmes problēmas un to atrisinājumi.
R.O.Jakobsons, mag.pharm.: Latvijas tautā biežāki lietotās garšvielas un smaržvielas.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last