Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 84

Saturs.
E.Leimanis, Emer.Prof.Dr.: Matēmatika Latvijas augstākās mācības iestādēs.
R.Legzdiņš, arch.: Prof.Dr.arch.P.Kundziņa intervija.
A.Spurmanis, N.Zoldners: Latvijas Inženieŗu Apvienības 30 gadi.
R.O.Jakobsons, mag.pharm.: Latvijas tautā biežāki lietotās garšvielas un smaržvielas.
M.Galenieks: Liedskalniņa "Koraļļu pils" Floridā.
K.Irbītis, FC ASI,AF AIAA: Dažas iespējas vieglo lidmašīnu uzlabošanā.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last