Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 85

Saturs.
A.Palejs: Sākot 1979.gadu.
E.Leimanis, Emer.Prof.Dr.: Matēmatika Latvijas augstākās mācības iestādēs.
R.K.Tepfers, Tekn.Dr.: Jaunas metodes betona ēku būvniecībā.
E.Kanaviņš, kult.inž.: Atceroties prof.Dr.Ing.Alfredu Vītolu viņa 100 gadu dzimšanas dienā.
N.Zoldners, būvinž.: Latviešu būvnieki Karakasā.
A.Spurmanis: Latvijas Inženieŗu Apvienības 30 gadi.
K.Irbītis, FC ASI,AF AIAA: Dažas iespējas vieglo lidmašīnu uzlabošanā.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last