Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 87

Saturs.
J.Popelis, kult.inž.: Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca.
5.Latviešu technisko zinātņu kongress.
N.Zoldners: Top Latvijas Inženieŗu archīvs.
N.Plato, būvinž.: Ūdens fluoridēšana Ņujorkas pilsētā.
V.Bigestans, techn.lic.: Ķīmiski un citi riski darbā un dzīvē.
M.Rutulis, B.Sc.: Gruntsūdens meklēšana.
E.Vītoliņš, El.inž.: Sprieguma simmetrisko komponentu filtri.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last